Що таке аудіонаркотики?

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Згідно з експериментальними даними, накладаючи різні бінауральні ритми один на одного, можна викликати в людини конкретний вид мозкової активності, тобто ті ж відчуття, що і маріхуанна, кокаїн, героїн, алкоголь, морфій, екстазі, нікотин, анестезія, антидепресанти. В роботі досліджено вплив ультра- і інфразвуку на здоров’я, зібрана інформація про бінауральні ритми і розглянуто вплив аудіонаркотиків на психічний стан людини. According to experimental data, imposing of different binaural beats to each other can cause a particular type of brain activity of a person, the same feelings, that are caused by marihuanna, cocaine, heroin, alcohol, morphine, ecstasy, nicotine, anesthesia, antidepressants. In this paper, the influence of ultra-and infrasound on the health is investigated, information about binaural beats is collected and the influence of audio drugs on the mental state of a person is considered.

Опис

Ключові слова

аудіо наркотики, бінауральні ритми, ультразвук, інфразвук, audio drugs, binaural beats, ultrasound, infrasound, кафедра технології харчування та ресторанного бізнесу, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Антоненко, А. В. Що таке аудіонаркотики? / А. В. Антоненко, Л. П. Нещадим // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 76-ї наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 12-13 квітня 2010 р. – К.: НУХТ, 2010. – Ч. 2 – С. 54.