Формування біологічно активних речовин у плодах перцю під впливом абіотичних факторів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглянуто вплив гідротермічних умов вирощування на формування пулу аскорбінової кислоти, фенольних речовин і каротиноїдів у плодах солодкого перцю. Залежності встановлені на основі зв ’язків парного кореляційного аналізу між абіотичними факторами та концентраціями біологічно активних речовин. З ’ясовано, що визначальний вплив на формування комплексу біологічно активних речовин перцю має сума температур періоду формування і дозрівання плодів, де коефіцієнт кореляції залежно від показника становить від -0,71 до 0,80. Між пулом аскорбінової кислоти й опадами існує сильна пряма кореляція (r = 0,64). Опади також суттєво (r = -0,81) впливають на формування каротиноїдів у плодах перцю, але не впливають на концентрації поліфенольних сполук. Формування комплексу фенольних речовин суттєво залежить від кількості днів з температурами, вищими та нижчими за біологічний оптимум для плодів перцю (r = 0,73; -0,71). Концентрації кожної з досліджених БАР знаходяться в тісній кореляції між собою, що вказує на подібність сприятливих умов для формування максимального фонду біологічно активних речовин.

Опис

Ключові слова

перець, аскорбінова кислота, фенольні речовини, каротиноїди, абіотичні фактори

Бібліографічний опис

Прісс, О. П. Формування біологічно активних речовин у плодах перцю під впливом абіотичних факторів / О. П. Прісс // Наукові праці НУХТ. – 2015. – Т. 21, № 2. – С. 183–189.

Зібрання