Сучасні підходи у виробництві круп’яних продуктів швидкого приготування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті розглянуто сучасні методи обробки зернової сировини в процесі виробництва продуктів швидкого приготування. Проаналізовано різні способи теплового оброблення: новітні і традиційні. Розглянуто переваги і недоліки технології виробництва варено-сушених круп. Наведено результати досліджень, щодо оброблення зерна гречки у електромагнітному полі надвисоких частот (ЕМП НВЧ). The article deals with modern methods of raw grain treatment in the process of instant food production. Different heat treatment methods are analyzed: up-to-date and conventional. Advantages and disadvantages of manufacturing technique of boiled-dried cereals are examined. The research results concerning buckwheat processing in the superhigh frequency electromagnetic field (SHF EMF) are provided.

Опис

Ключові слова

технологічні характеристики, ЕМП НВЧ, technological characteristics, SHF EMF, кафедра біотехнології і мікробіології, кафедра технології зберігання і переробки зерна, кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції

Бібліографічний опис

Сучасні ¬¬підход謬¬ у виробництві круп’яних продуктів швидкого приготування ¬¬/ О. І.Шаповаленко, Т. В. Корж, Ю. П. ¬¬Фурманова, Т. І.¬ Янюк, Н. М. Грегірчак // Вісник харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – 2011. – Вип. 119. – Режим доступу : https://khntusg.com.ua/node/1060

Зібрання