Охорона праці в органах державної фіскальної служби України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У навчальному посібнику представлені правові та організаційні засади охорони праці в органах Державної фіскальної служби України, зокрема розглянуто основні положення міжнародних та національних нормативно-правових документів; питання щодо організації системи управління охороною праці, загальних вимог безпеки та основ пожежної профілактики на галузевих об’єктах; травматизму, професійних захворювань та розслідування нещасних випадків; соціального страхування від нещасного випадку та професійного захворювання. In the book highlights the legal and organizational basis of labor in the State Fiscal Service of Ukraine, in particular, the basic provisions of international and national legal documents; issues concerning the organization of safety management, general safety requirements and fundamentals of industrial fire prevention facilities; accidents, occupational diseases and investigation of accidents; social insurance against accidents and occupational diseases.

Опис

Ключові слова

кафедра технології цукру і підготовки води, Державна фіскальна служба України, охорона праці, виробнича безпека, підготовка фахівців, State Fiscal Service of Ukraine, labor protection, production safety, training of specialists

Бібліографічний опис

Охорона праці в органах Державної фіскальної служби України : навч. посіб. / Н. А. Гусятинська, Т. М. Чорна, О. В. Дашковська. - Ірпінь: Вид-во Нац. ун-ту ДПС України, 2015. – 326 с.