Гранулятор (Патент на корисну модель №62324)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Гранулятор, що містить приймальну камеру з завантажувальним бункером і подаючим шнеком і робочу камеру з пресучим шнеком, сполученим з електросиловим приводом, матрицю і гранулоутворюючий пристрій, який відрізняється тим, що до складу робочої камери входять плоскі тени, які встановлені на корпусі робочої камери і закриті теплоізоляційним кожухом.
Granulator containing the inlet chamber and the feed hopper and screw the working chamber with the press screw connected to the electric power drive matrix and granule creative device, characterized in that the working chambers are flat heating device, which are mounted on the housing of the working chamber and covered insulating casing.

Опис

Ключові слова

гранулятор, granulator, пресуючий шнек, матриця, робоча камера, теплоізоляційний кожух, screw press, matrix, working chamber, insulated casing

Бібліографічний опис

Патент 62324 UA 2/20 (2006.1) МПК7 B01J Гранулятор / Крицький Д. В., Риндюк Д. В. ; заявник і патентовласник Нац. ун-т. харч. техн. - № u201100969 ; заявл. 28.01.11 ; опубл. 25.08.11, Бюл. № 6. - 5 с.

Зібрання