Пристрій для здійснення періодичного повороту вала стола фасувальної машини-автомата на заданий кут (Патент на корисну модель № 66447)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Пристрій для здійснення періодичного повороту вала стола фасувальної машини-автомата на заданий кут, який складається з двоступінчастого планетарного механізму, який відрізняється тим, що в його водило вбудований зубчастий механізм для перетворення безперервного обертального руху вала сонячного зубчастого колеса у періодичний рух - поворот на заданий кут із зупинками вала водила, що з'єднується з валом стола фасувальної машини-автомата. Shoe of the periodic table rotation shaft packing machine at a given angle, which consists of a two-stage planetary mechanism, characterized by the fact that it took me a built-gear mechanism for converting continuous rotary motion of the shaft sun gear in a periodic motion - turn at a given angle with excellent carrier shaft that is connected to the shaft of the table filling machine.

Опис

Ключові слова

пристрій, періодичний, поворот, кут, device, periodic, turn, angle, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Патент 66447 UA, МПК B65B 3/04 (2006.01) Пристрій для здійснення періодичного повороту вала стола фасувальної машини-автомата на заданий кут / Любімов В. М., Щербань Ю. О., Кривопляс-Володіна Л. О.; заявник Національний університет харчових технологій — № u201104863; заявл. 19.04.2011; опубл. 10.01.2012, бюл. № 1/2012 р.

Зібрання