Дослідження впливу каротиновмісної сировини на фізико-хімічні та структурно-механічні властивості пісочного тіста та печива

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

При розробленні рецептур виробів функціонального призначення основну увагу слід приділяти зниженню їхньої енергетичної цінності та збільшенню вмісту в них таких біологічно активних речовин як харчові волокна, вітаміни, мінеральні речовини, але разом зі збільшенням цих речовин, показники органолептичні, фізико-хімічні та структурно-механічні повинні бути не гірші ніж у контролю. When developing products recipes functional purpose, the focus should be paid to reduce their energy value and increased content of biologically active substances such as dietary fiber, vitamins, minerals, but with increasing these substances, organoleptic parameters, physico-chemical and structural and mechanical need be no worse than the control.

Опис

Ключові слова

каротиновмісна сировина, пісочне тісто, мінеральні речовини, karotynovmisna materials, shortbread dough, minerals, кафедра готельно-ресторанної справи, кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції

Бібліографічний опис

Дослідження впливу каротиновмісної сировини на фізпко-хімічні та структурно-механічні властивості пісочного тіста та печива / Олена Задорожня, Андрій Гавриш, Віктор Доценко та ін. // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – Ч. 3. – С. 404-406.