Пристрій для сушіння дріжджів (Патент на винахід № 70090)

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Пристрій для сушіння дріжджів містить вакуум-фільтр, транспортер, подрібнювач, розкидач, нагнітальний вентилятор, всмоктувальний вентилятор, фільтр, натяжні барабани, привідні барабани, щітки, барабани, що натягують стрічку, стрічки, систему нагрівання і охолодження сушильного агента. Система нагрівання й охолодження сушильного агента виконана замкнутою на основі калорифера-випарника, калорифера-конденсатора холодильної установки. An apparatus for drying yeast contains vacuum-filter, conveyer, shredder, scatterer, forced-draught fan, drawing fan, filter, tension reels, drive drums, brushes, drums stretching ribbon, ribbons, system of heating and cooling the drying agent. The system of heating and cooling the drying agent is made closed based on radiator –evaporator, radiator –condenser of refrigerating plant.

Опис

Ключові слова

сушіння, дріжджі, сушка, drying, yeast, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Патент на винахід № 70090 A Україна, МПК (2006) C12N 1/18 (2006.01) F26B 17/00. Пристрій для сушіння дріжджів / Соколенко А. І., Яровий В. Л., Якобчук Р. Л. – u 20031212465 ; заявл. 25.12.2003 ; опубл. 15.09.2004, Бюл. 9 2004 р.

Зібрання