Феномени в текстах економічного змісту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Прецедентний феномен - це компонент знань, позначення та зміст якого добре відомі представникам певної етнокультурної спільноти, актуальний і використаний у когнітивному й комунікативному плані. Case phenomenon - a component of knowledge, tagging, and content of which are well known to members of certain ethnocultural communities, relevant and used in cognitive and communicative terms.

Опис

Ключові слова

кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації, суспільство, феномен, phenomenon, society

Бібліографічний опис

Найдюк, О. В. Феномени в текстах економічного змісту / О. В. Найдюк // Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості : програма і матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16-17 квітня 2015 р. - К.: НУХТ, 2015. – С. 145-146.