Апарат для виробництва ферментованих солодів (Патент на винахід № 88341)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис до патенту на винахід. Апарат для виробництва ферментованих солодів. Write to patent an invention. Apparatus for the production of fermented malts.

Опис

Ключові слова

злак, пророщування, ферментація, сушіння, апарат, режим, grass, sprouting, fermentation, drying, apparatus, process modе, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Патент 88341 Україна, МПК (2009) С12С 1/00 Апарат для виробництва ферментованих солодів / Українець, А. І. Ємельянова, Н. О. Наретін, І. М. Пехтєрєв, І. Є. Потапенко, С. І. Мукоїд, Р. М. Сташейко, В. І. ; власник НУХТ. - № 200707144 ; заявл. 25.06.2007 ; опубл. 12.10.2009, Бюл. № 19.

Зібрання