Спосіб формування моделі нелінійного об’єкта визначеної поведінки (Деклараційний патент на винахід України №71232А)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Винахід відноситься до автоматики, а саме до моделювання технологічних об’єктів, що не можуть бути подані лінійними математичними описами. The invention relates to automation, namely the modeling process objects that can not be served linear mathematical descriptions.

Опис

Ключові слова

математична модель, частотний спектр, реконструкція полінома, mathematical model, frequency spectrum reconstruction polynomial, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Деклараційний патент на винахід України №71232А, кл.G06G7/30 Спосіб формування моделі нелінійного об’єкта визначеної поведінки / Ладанюк А.П., Кишенько В.Д., Іващук В.В.; заявник та патентовласник Національний університет харчових технологый. — №20031211171; заявл.08.12.2003, опубл.15.11.2004, бюл.№11.

Зібрання