Пристрій для захоплення пляшок (Патент на винахід № 59009)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2003

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Винахід відноситься до пакувальної техніки. Пристрій для захоплення пляшок складається з корпусу, відкритого з одного боку, центруючого кільця, підвіски, в якій є канали для робочого середовища, еластичної оболонки, яка утворює з внутрішньою поверхнею корпусу камеру, що з'єднана з джерелом робочого середовища. Еластична оболонка закріплена зовні на втулці з отворами, яка встановлюється в корпус і фіксується центруючим кільцем, а в нижній частині підвіски монтується регулюючий гвинт із стопором. The invention relates to packaging machinery. Gripping device for bottles contains casing open from one side, centering ring, suspension in which are located channels for fluid, elastic shell that forms inner surface of chamber casing connected with fluid source. Elastic shell is fixed from outside on bushing with holes, said bushing is mounted in casing and fixed by centering ring, and in lower part of suspension is mounted regulating screw with stop.

Опис

Ключові слова

захват, пляшка, еластична оболонка, центруючи кільце, seizure, bottle, rubber-band shell, centring ring, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Патент № 59009A, B25J 15/12 . Пристрій для захоплення пляшок / Пітра М.М., Ковальов О.І.— № 2002129728; заявл. 5.12.2002; опубл. 15.08.2003, Бюл. № 8.

Зібрання