Дослідження властивостей сухих десертних сумішей для коктейлів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено властивості сухих десертних сумішей для коктейлів збагачених яєчними білково-жировими концентратами. Визначено показники структури і консистенції сухих молочних продуктів
Investigated the properties of dry dessert mixes for cocktails enriched egg protein and fat concentrates. Determined the parameters of the structure and consistency of dry dairy products

Опис

Ключові слова

сухі десертні суміші, dry dysertni mixture, яєчні концентрати, сипкість, плинність, індекс розчинності, egg concentrates, flowability, fluidity index of solubility

Бібліографічний опис

Скорченко, Т. А. Дослідження властивостей сухих десертних сумішей для коктейлів / Т. А. Скорченко, О. Шелуха // Молочное дело. — 2008. — № 11 - С. 38-39.

Зібрання