Спосіб отримання квашеної капусти (Патент на корисну модель № 94544)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб отримання квашеної капусти включає інспекцію, очищення, шаткування, фасування й трамбування з періодичним пересипанням сіллю та прянощами, пригнічування, ферментацію, доброджування та зберігання. Капусту після шаткування витримують 1-3 хвилини в охолодженому до температури 18-24 °C інвертному сиропі концентрацією 5-10 %, після чого додають 1-3 % соку ферментованої капусти з розчиненими у ньому 0,05-1 % меду, 0,01-0,02 % аскорбінової та 0,01-0,02 % лимонної кислоти до маси капусти. Method of producing sauerkraut includes inspection, cleaning, shredding, packaging and tamping with periodic pouring salt and spices, suppression, fermentation and storage. Cabbage shredding stand after 1-3 minutes in a refrigerated invert syrup concentration of 5-10% with a temperature of 18-24 ° C, then add 1-3% fermented cabbage juice with dissolved in it 0,05-1% honey 0,01 -0,02% ascorbic and citric acid 0,01-0,02% by weight of cabbage.

Опис

Ключові слова

інвертний сироп, мед, ферментація, капуста, invert syrup, honey, fermentation, cabbage, кафедра технології консервування

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 94544 U Україна, A23B 7/10. Спосіб отримання квашеної капусти / Г. М. Бандуренко, О. В. Бендерська, О. О. Сахаренко ; заявник НУХТ. - № u 2014 02572; заявл. 14.03.2014; опубл. 25.11.2014, Бюл. № 22.

Зібрання