Про необхідність впровадження електронного навчання та атестації персоналу з охорони праці на підприємствах харчової промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Важливим фактором впливу на зниження виробничого травматизму та професійних захворювань працівників підприємств харчової промисловості є якісна та сучасна підготовка та атестація персоналу з охорони праці. Процедури навчання та контролю знань з охорони праці та різноманітним напрямкам безпеки життєдіяльності в теперішній час регламентується нормативними документами, що вказує на їх важливість. An important influence on the reduction of occupational injuries and occupational diseases of workers of the food industry is quality and advanced training and certification of personnel safety. procedures learning and knowledge control of safety and security diverse areas life at present governed by regulations, which indicates their importance.

Опис

Ключові слова

атестація персоналу, охорона праці, електронне навчання, certification of personnel, labor, e-learning, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Коваленко, С. Д. Про необхідність впровадження електронного навчання та атестації персоналу з охорони праці на підприємствах харчової промисловості / С. Д. Коваленко, А. О. Сірик, О. П. Лукіянік // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 457.