Реалізація методу поступок для рішення багатокритеріальних задач в MS Excel

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглядається задача складання плану виробництва продукції при наявних ресурсах, який забезпечує максимальний прибуток, максимальний випуск продукції і максимальне завантаження спеціалізованого устаткування. Ця задача відноситься багатокритеріальної задачі оптимізації. Для її рішення був застосований метод поступок. The problem of drawing up a plan of production with available resources, which provides maximum profit, maximum output and maximum load of specialized equipment. This problem refers to the multicriteria optimization problem. The method of concessions was used to solve it.

Опис

Ключові слова

багатокритеріальна задача оптимізації, метод поступок, multicriteria optimization problem, method of concessions, кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки

Бібліографічний опис

Сєдих, О. Л. Реалізація методу поступок для рішення багатокритеріальних задач в MS Excel / О. Л. Сєдих, А. Є. Чорноплеча // Цифрова економіка та інформаційні технології : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ : Видавничий центр ДУІТ, 2021. – C. 154–156.