Про місце і роль Президента України в системі органів державної влади в контексті зміни президентсько-парламентської форми державного правління на парламентсько-президентську за Конституцією України в редакції 2006 року

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті розкривається місце і роль Президента України при зміні президентсько-парламентської форми державного правління на парламентсько-президентську відповідно до Конституції України в редакції 2006 року. In the article the place and role of the President of Ukraine to change the presidential-parliamentary form of government to a parliamentary-presidential accordance with the Constitution of Ukraine in the 2006 version.

Опис

Ключові слова

місце і роль Президента України в системі органів державної влади, зміна форми державного правління, Конституція України, the place and role of the President of Ukraine in the system of state power, changing the form of government, Constitution of Ukraine, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Рудик, П. А. Про місце і роль Президента України в системі органів державної влади в контексті зміни президентсько-парламентської форми державного правління на парламентсько-президентську за Конституцією України в редакції 2006 року / П. А. Рудик // Інститут Президента України в системі державної влади України: матеріали наукової конференції. – К. : «Київський університет», 2014. – C. 449-453.

Зібрання