Вирішення проблеми очищення стічних вод хлібокомбінатів

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2000

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Доведено необхідність створення локальної технології очищення стічних вод хлібокомбінатів. Проведені дослідження по визначенню оптимальних технологічних режимів та розробці апаратурно-технологічної схеми очищення стічних вод типового хлібокомбінату.
The necessity of creating a local wastewater treatment technology bakeries. Conducted studies to determine the optimal process conditions and the development of hardware-flowsheet wastewater typical bakery.

Опис

Ключові слова

стічні води, відстоювання, аеробне очищення, сепарування, sewage, sedimentation, aerobic, separation, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Нікітін, Г. О. Вирішення проблеми очищення стічних вод хлібокомбінатів / Г. О. Нікітін, О. І. Семенова, Н. В. Левітіна, Ю. С. Пилипко // проблеми та перспективи створення і впровадження нових ресурсо- та енергоощадних технологій, обладнання в галузях харчової і переробної промисловості : ХI Міжнародна науково-технічна конференція. – 2000. – Ч. 1.