Селекція і насінництво польових культур

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У підручнику викладено сучасний стан знань у галузях селекції і насінництва в хронологічній послідовності від зародження до становлення сучасної науки щодо поліпшення існуючих і створення нових сортів рослин. Питання теорії створення сортів викладено на основі концепцій сучасної експериментальної генетики. Насінництво польових культур подається на основі принципів екологічного районування, з урахуванням змін, що відбулися в Україні в системі Державного сортовипробування. In a textbook the modern state of knowledge is expounded in industries of selection and seed-grower in a chronological sequence from an origin to becoming of modern science in relation to the improvement of existing and creation of new varieties of plants. The question of theory of creation of sorts is expounded on the basis of conceptions of modern experimental genetics. The seed-grower of the field cultures is given on the basis of principles of the ecological districting, taking into account changes that happened in Ukraine in the system of selection and seed-grower.

Опис

Ключові слова

селекція, насінництво, генетика, selection, seed-grower, genetics

Бібліографічний опис

Васильківський, С. П. Селекція і насінництво польових культур : пыдручник / С. П. Васильківський, В. С. Кочмарський. – Біла Церква : Миронівська друкарня, 2016. – 376 с.

Зібрання