Теплотехніка

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Викладемо основи технічної термодинаміки та теорії тепломасообміну, паливо і його горіння, генератори теплоти в сільському господарстві, теплові двигуни, що застосовуються у сільському господарстві, теплосилові установки. Приведено основи будівельної теплофізики сільськогосподарських будівель та споруд, висвітлені питання опалення і вентиляції громадських та виробничих приміщень, застосування теплоти в галузях аграрного виробництва, використання нетрадиційних джерел енергії, охорони навколишнього середовища. The exposition of the theory of technical thermodynamics and heat transfer, fuel and its combustion heat generators in agriculture, heat engines that are used in agriculture, teplosylovi installation. Adduced basis Thermophysics building agricultural buildings and structures, highlighted the issue of heating and ventilation of public and industrial buildings, the use of heat in the fields of agriculture, the use of alternative energy sources, environmental protection.

Опис

Ключові слова

термодинаміка, тепломасообмін, теплові двигуни, теплосилові установки, опалення, вентиляція, thermodynamics, heat and mass transfer, heat engines, teplosylovi installation, heating, ventilation, кафедра технології консервування

Бібліографічний опис

Теплотехніка : підручник / Б. Х. Драганов, О. С. Бессараб, A. A. Долінський, В. О. Лазоренко, A. B. Міщенко, О. В. Шеліманова. — 2-е вид., перероб. і доп. – Київ: Фірма «ІНКОС», 2005. - 400 с.

Зібрання