Основні стратегічні завдання асортиментної політики підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Асортиментна політика визначає оптимальне співвідношення набору виробів, які одночасно можуть знаходитись на ринку. Assortment policy defines the optimal ratio set of products that also may be on the market.

Опис

Ключові слова

асортиментна політика, підприємства, товари, assortment policy, companies, products

Бібліографічний опис

Гресь, О. О. Основні стратегічні завдання асортиментної політики підприємства / О. О. Гресь // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвяченої 130-річчю Національного університету харчович технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. - С. 802.