Стійкість комплексів металів з краун-етерами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто вплив ряду факторів на комплексоутворення катіонів металів з краун-ефірами. Встановлена кореляція між цими факторами та величинами констант стійкості і констант екстракції різнолігандних комплексів рядом органічних розчинників. Reviewed the influence of several factors on the complexation of metal cations with crown ethers. Installed the correlation between these factors and the values of the constants of stability and the constants of ternary complexes extraction number of organic solvents.

Опис

Ключові слова

поліетери, катіони металів, комплексоутворення, кафедра харчової хімії, polyethers, metal cations, complexation

Бібліографічний опис

Свириденко, А. П. Стійкість комплексів металів з краун-етерами / А. П. Свириденко, О. І. Кроніковський, О. О. Терещук // 79 Міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів. - К: НУХТ, 2013. - Ч. ІV. - С. 327-328.