Управління якістю послуг підприємств готельного господарства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Готельне господарство динамічно розвивається та інвестується як важлива галузь індустрії гостинності та національного господарства, яка здатна приносити високий прибуток та активно сприяти економічному розвиткові суспільства. У час посилення конкурентної боротьби на ринку туристичних послуг з проблемою якості послуг зіткнулись усі вітчизняні виробники готельних послуг. Hospitality dynamic and invested as an important sector of the hospitality industry and the national economy that is able to generate high profits and actively promote the economic development of society. At the time of increased competition in the travel market with quality service problem faced all domestic producers of hotel services.

Опис

Ключові слова

готельне господарство, gotelne gospodarstwa, високий прибуток, high income, туристичні послуги, travel services, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Король, К. Управління якістю послуг підприємств готельного господарства / К. Король, Л. Литвинець // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – Ч. 3. – С. 513-514.