Розвиток психофізичної витривалості курсантів-зв’язківців

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В сучасних умовах вдосконалення Збройних Сил Українипред’являються все більш високі вимоги до психофізичного потенціалу фахівців військового профілю, зокрема до їх координаційних здібностей, які представляють собою складну структурно-функціональну систему, що складається із сукупності психічних і рухових (моторних) компонентів. Висока ступінь мобілізації та інтеграції психічних і моторних компонентів у структурі координаційної підготовленості забезпечує найбільш ефективну і надійну психофізичну готовність і придатність потенційних фахівців до успішного вирішення поставлених завдань в імовірнісних та екстремальних умовах майбутньої військово-професійної діяльності.

Опис

Ключові слова

розвиток, курсанти-зв’язківці, divelopment, liaison cadets, кафедра фізичного виховання

Бібліографічний опис

Хоміцька, В. М. Розвиток психофізичної витривалості курсантів-зв’язківців / В. М. Хоміцька, А. Є. Бутенко // Сучасні тенденції та перспективи розвитку фізичної підготовки та спорту Збройних Сил України, правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб на шляху євроатлантичної інтеграції України : тези V Міжнародної науково-практичної конференції, 25 листопада 2021 р. – Київ : Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, 2021. – С. 327–330.