Концепція створення нового пакувального обладнання з мехатронних модулів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Третє покоління пакувального обладнання починає активно розвиватись і потребує створення відповідних мехатронних модулів. The third generation packaging machinery begins to evolve requires the establishment of appropriate mechatronic modules.

Опис

Ключові слова

мехатронний модуль, мехатронна система, пакувальне обладнання, mechatronic module, mechatronic systems, packaging equipment, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Якимчук, М. В. Концепція створення нового пакувального обладнання з мехатронних модулів / М. В. Якимчук // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 348.