Вендинг як ефективний спосіб дистрибуції товарів та послуг в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

збутова політика підприємства, збут, світові тенденції, sales policy of an enterprise, sales, global trends, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Лабінська, Н. О. Вендинг як ефективний спосіб дистрибуції товарів та послуг в Україні / Н. О. Лабінська, Н. П. Скригун // Fundamental and applied science- 2018 : Materials of the XIII International scientific and practical Conference, October 30 - November 7, 2018. – Sheffiеld. Science and eduсation LTD, 2018. – Volume 6. Economic science. – Р. 25-27.