Методи оцінки ефективності управління фінансовими ресурсами підприємства: управлінський аспект

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглянут о проблеми оцінки ефективності управління фінансовими ресурсами підприємств. Досліджено сукупність методів, що можуть бути використані в процесі оцінки ефективності управління фінансовими ресурсами підприємства. З ’ясовано, що комплексний аналіз управління фінансовими ресурсами ґрунтується на кількісно-якісному підході, який дозволяє оцінити ефективність управління за визначеною сукупністю параметрів. Ефективність за управлінським компонентом характеризується якістю організаційного, кадрового, інформаційного забезпечення процесу управління фінансовими ресурсами. У зв’язку з цим запропоновано перелік показників для оцінки ефективності управління фінансовими ресурсами підприємства в розр ізі управлінського компонента.

Опис

Ключові слова

управління фінансовими ресурсами, ефективність, financial resources management, efficiency, методи, аналіз, оцінка, methods, evaluation, analysis, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Казаков, О. О. Методи оцінки ефективності управління фінансовими ресурсами підприємства: управлінський аспект / О. О. Казаков, В. С. Крачковський // Наукові праці НУХТ. – 2015. – Т. 21, № 4. – С. 118–123.

Зібрання