Коментар до конституційних змін

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

З позицій сучасного конституціоналізму, досягнень конституційного права України та зарубіжних країн розкривається зміст конституційних положень про внесення змін до Основного Закону держави, процес внесення таких змін, трансформація конституційного статусу вищих органів державної влади, перспективи розвитку конституційної моделі місцевого самоврядування. The content of constitutional clauses about the introduction of changes into the Common Law of the state and the process of introduction of such changes is revealed from the point of view of modern constitutionalism achievements of the constitutional law of Ukraine and foreign countries; the transformation of state authority supreme bodies constitutional status is studied along with the prospect of the constitutional model local self-government development.

Опис

Ключові слова

редакція Конституції України 1996 і 2006 років, місцеве самоврядування, Конституція України, Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, повноваження, внесення змін до Конституції України, 1996 and 2006 versions of the Constitution of Ukraine, local self-government, Constitution of Ukraine, Verkhovna Rada of Ukraine, President of Ukraine, Cabinet of Ministry of Ukraine, their authority, introduction of changes, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Рудик, П. А. Коментар до конституційних змін : навчальний посібник / П. А. Рудик. - К.: Центр учбової літератури, 2008. – 220 с.