Апарат для видалення аміаку з конденсату (Патент на винахід № 30661)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В патенті представлено масообмінний апарат, який очищає технологічні конденсати підприємств від розчиненого аміаку, як в цукровій так і в хімічний промисловості , а також може бути використаним для видалення розчиненого аміаку з рідин в інших галузях промисловості. The paten is for mass exchanger apparatus that purifies technological condensers of the enterprises from dissolved ammonia both in sugar and chemical industries and also can be utilized for allocating the dissolved ammonia from liquid in other branches of industry.

Опис

Ключові слова

масобмінний апарат, аміак, очищення, mass transfer apparatus, ammonia, and purification, кафедра теплоенергетики та холодильної техніки

Бібліографічний опис

Патент на винахід 30661 Україна, B01D53/18,19/00, C02F1/100. Апарат для видалення аміаку з конденсату / Василенко, С. М., Петренко, В. П., Прядко, М. О., Бурлака, В. І. ; власник НУХТ. - № 98041813 ; заявл. 09.04.1998 ; опубл. 15.11.2002, Бюл. № 11.

Зібрання