Стратегія розвитку: інвестиційний вимір

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В монографії розглянуті теоретичні та практичні питання процесу регулювання інвестиційної стратегії, сучасного стану інвестування аграрної сфери, перспектив залучення інвестицій в агропромисловому комплексі. Питання розглянуті, в монографії характеризують інвестиційну привабливість і стратегію розвитку аграрної сфери. The theoretical and practical aspects of the process of investment strategy regulation, the current state of the agricultural sector investment, the prospects for attracting investment in agriculture are investigated in the monograph. Issues discussed in the monograph describe the investment attractiveness and strategy of agrarian sector development.

Опис

Ключові слова

стратегія, розвиток, інвестиції, регулювання, агропромисловий комплекс, інвестування, strartegy, development, agrarian and industrial sector, investments, regulation, management, кафедра міжнародної економіки

Бібліографічний опис

Стратегія розвитку: інвестиційний вимір : монографія / С. О. Гуткевич, М. І. Пугачов, Г. М. Завадських, О. Г. Занозовська / за ред. проф. Гуткевич С. О. – Харків : "Діса плюс", 2016. – 162 с.

Зібрання