Академічна доброчесність: виклики сучасності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Питання академічної доброчесності неодноразово опинялося в центрі суспільної уваги. Тема запозичення чужих ідей в наукових працях є давно відомою, та попри це не перестає бути актуальною зважуючи на постійне збільшення інформаційних ресурсів та можливостей.The question of academic integrity has been repeatedly in the center of public attention. The topic of borrowing other people's ideas in scientific works has long been known, but despite this it does not cease to be relevant considering the constant increase of information resources and opportunities.

Опис

Ключові слова

академічна доброчесність, виклики сучасності, academic Integrity, challenges of modernity, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Михалевич, А. П. Академічна доброчесність: виклики сучасності / А. Михалевич, А. В. Тимчук // Збірник наукових есе учасників дистанційного етапу наукового стажування для освітян (Республіка Польша, варшава, 11.03-23.03.2019). - Варшава, 2019. - 175 с.