М’ясовмісна варена ковбаса «Качина» з екстрактом чорної смородини (Патент на корисну модель № 119885)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Корисна модель належить до харчової промисловості, а саме - до виробництва варених ковбас. В основу корисної моделі поставлена задача розробки м'ясовмісної вареної ковбаси, з добавкою екстракту чорної смородини, який містить у своєму складі цілий ряд речовин з антиокислювальними властивостями для запобігання окислювальному та мікробіологічному псуванню виробу під час зберігання. The utility model belongs to the food industry, namely to the production of cooked sausages. The utility model is based on the task of developing meat-containing cooked sausage, with the addition of black currant extract, which contains a number of substances with antioxidant properties to prevent oxidative and microbiological spoilage of the product during storage.

Опис

Ключові слова

кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів, екстракт, чорна смородина, м'ясовмісний продукт, варена ковбаса extract, black currant, meat product, boiled sausage

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 119885 UA, МПК A23L 13/60 (2016.01). М’ясовмісна варена ковбаса «Качина» з екстрактом чорної смородини / Пасічний В. М., Божко Н. В., Тищенко В. І. ; патентовласник Сумський національний аграрний університет. – № u201704511 ; заявл. 10.05.2017 ; опубл. 10.10.2017, Бюл. № 19 2017.

Зібрання