Вакуум-апарат з механічним циркулятором (Патент на корисну модель 110795)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Вакуум-апарат з механічним циркулятором, що складається з циліндричного корпусу, нагрівної камери, циркуляційної труби, механічного циркуля тора, патрубків подачі пари та сиропу та клапана для спуску звареного утфелю, який відрізняється тим, що механічний циркулятор виконано у вигляді мішалки з лопатями, передня частина яких виконана у вигляді логарифмічної спіралі Архімеда. A vacuum apparatus with a mechanical circulator, consisting of a cylindrical body, a heating chamber, a circulating pipe, a mechanical circulator nozzles steam and syrup and a valve for lowering cooked massecuite which is characterized in that the mechanical circulator is made in a mixer with blades, the front of which is made in the form of a logarithmic spiral of Archimedes.

Опис

Ключові слова

апарат, циркулятор, лопать, apparatus, circulator, blade, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель, № 110795 UA, МПК B01D 3/10 (2006.01), C13B 30/00, C13B 25/00. Вакуум-апарат з механічним циркулятором / Пушанко М. М., Бабко Є. М., Самофал М. І. - u 201603170 ; заявл. 28.03.2016 ; опубл. 25.10.2016, Бюл. №20, 2016 р.

Зібрання