Вібраційний живильник (Патент на винахід № 119089)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Вібраційний живильник включає віброзбуджувач, розташований поміж нерухомою основою та робочим органом, що складається із порожнистих пружних віброопор. Додатково встановлено ежектор, з′єднаний з кутовим фітингом для підведення стисненого повітря з можливістю формування вакууму, опорний лоток, на якому зафіксовано систему подачі тиску. Віброопори виготовлені у формі сильфонної порожнистої конструкції із стінками однакової товщини, закріплені до проміжного лотка за допомогою самоцентрувального шарніра з різьбовим кріпленням з вільно зафіксованим верхнім лотком. Додатково встановлено блок керування мікропроцесорною системою з контрольно-вимірювальним приладом з зворотним зв'язком і контрольно-вимірювальним приладом на основі акселерометра. The vibrating feeder includes a vibration exciter located between the fixed base and the working member, consists of hollow elastic vibration support. In addition, an ejector is connected to the corner fitting for supplying compressed air with the possibility of forming a vacuum, a support tray on which the pressure supply system is fixed. vibration legs are made in the form of bellows hollow structures with walls of the same thickness, fixed to the intermediate tray using self-centering hinges with threaded fastening with a freely fixed upper tray. In addition, a control unit of a microprocessor system with a test instrument with feedback and an instrument based on an accelerometer is installed.

Опис

Ключові слова

віброживильник, опорний лоток, блок керування, сипка продукція, vibration feeders, support tray, сontrol block, bulk material, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Патент 119089 UA, МПК B06B 1/18 (2006.01), B65G 27/22(2006.01), B07B 1/00 Вібраційний живильник / Гавва О. М., Кривопляс-Володіна Л. О., Ковтун Р. О., Токарчук С. В., Володін С. О. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № a201707211 ; заявл. 10.07.2017 ; опубл. 25.04.2019, Бюл. № 8, 2019 р.

Зібрання