Теплообмінний апарат (Патент на корисну модель № 25692)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Корисна модель відноситься до теплообмінних апаратів і може бути використана для нагрівання води для систем теплофікації промислових підприємств та гарячого водопостачання. Useful model is applied to heat exchangers and can be utilized for water heating in heating systems of industrial enterprises and hot water supply.

Опис

Ключові слова

теплофікація, кільцеві канали, металоємкість, water supply, annular channels and specific quantity of metal, кафедра теплоенергетики та холодильної техніки

Бібліографічний опис

Пат. на корисну модель № 25692 Україна, МПК (2006) F2BD 7/10 . Теплообмінний апарат / Бурлака, В. І., Поржезінський, Ю. Г. - № 2Q0707 ; - заявл. 10.03.2007 р. ; опубл. 16.07.2007, Бюл. № 12.

Зібрання