Менеджмент організацій і адміністрування: теорія та практика

Анотація

У колективній монографії розглянуті теоретичні і прикладні аспекти менеджменту організацій і адміністрування, визначені проблеми та перспективи їх розвитку. Значну увагу приділено питанням розвитку, формування, впровадження стратегій, моделей, технологій сучасного менеджменту і прогресивним підходам до соціальної відповідальності менеджменту підприємств. Призначена для викладачів закладів вищої освіти, аспірантів, здобувачів, керівників, менеджерів та всіх, хто цікавиться проблемами менеджменту організацій і адміністрування. The collective monograph examines the theoretical and applied aspects of management of organizations and administration, identifies problems and prospects for their development. Considerable attention is paid to the development, formation, strategies implementation, models, technologies of modern management and approaches to social responsibility of enterprise management. It is predesignated for teachers of higher education, graduate students, applicants, managers, and everyone interested in the problems of organizational management and administration.

Опис

Ключові слова

кафедра економіки праці та менеджменту, менеджмент, моделі, стратегії, технології, соціальна відповідальність, management, models, strategies, technologies, social responsibility, кафедра економіки і права, кафедра економічної теорії, кафедра готельно-ресторанної справи, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Менеджмент організацій і адміністрування: теорія та практика : кол. монографія / за ред. Н. С. Скопенко, О. І. Драган. – Київ : Кафедра, 2020. – 404 с.