Енергозберігаюча ректифікаційна установка для виробництва спирту етилового-сирцю (Патент на корисну модель № 38139)

Анотація

Корисна модель відноситься до спиртової промисловості, до брагоректифікаційних установок для виробництва спирту з спиртових бражок. Технічний результат корисної моделі-створення умов, за яких зменшується температура кипіння рідини в окремих елементах установки за рахунок створення в них тиску нижче за атмосферний та рекуперативного використання теплоти водно-спиртової пари бражної колони та барди.

Опис

Ключові слова

бражна, home-brewed beer, спиртова колона, дефлегматор, рекуперативний теплообмінник, спиртовая колонна, рекуперативный теплообменник, spirit columns, dephlegmator, recuperate heat-exchanger, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 38139 UA, МПК C12F 3/00 В01D 3/00 (2006). Енергозберігаюча ректифікаційна установка для виробництва спирту етилового-сирцю / Українець А. І., Яковець І. І., Сосницький В. В., Шиян П. Л., Олійнічук С. Т., Кизюн Г. О., Міщенко О. С., Сизько В. Б., Рудаков В. К., Бойко П. М. : заявник Науково-виробниче товариство "Інтермаш". – № u 200808973 ; заяв. 09.07.2008 ; опубл. 25.12.2008, Бюл. № 24, 2008 р.

Зібрання