Мотор-редуктор (Патент на винахід № 23790)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1998

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Мотор-редуктор, який відрізняється тим, що вихідні вали першого і другого ступенів редуктора мають вигляд стаканів, які спираються на підшипники зовнішньою стороною, на внутрішній стороні яких нарізані зуби для передачі обертів від першого до другого, а потім від другого до третього ступенів, висота стаканів дорівнює внутрішньому діаметру і складає величину, яка становить 20-50% від найбільшого діаметра. Geared motors, characterized in that the output shafts of the first and second stages of gear look like. glasses, which are based on the bearings outside, on the inside of the teeth are cut to transfer momentum from the first to the second, and from second to third degree, height equal to the inner diameter of the cups and is the value that is 20-50% of the maximum diameter.

Опис

Ключові слова

редуктор, gear, колонний дифузійний апарат, column diffusion apparatus, електродвигун, motor, вихідний вал, output shaft, кафедра електропостачання і енергоменеджменту

Бібліографічний опис

Патент на винахід № 23790 UA, А, 6 F 16 H 1/46. Мотор-редуктор / О. О. Серьогін, В. Н. Кухар, В. П Адаменко, Л. К. Серьогіна, В. Г. Москаленко ; заявник ТОВ «Фірма Дифузія». - № 97020559 ; заявл. 10.02.1997 ; опубл. 31.08.1998, Бюл. № 4, 1998 р.

Зібрання