Дослідження біодеструкції полімерного матеріалу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Визначено вплив вмісту кополімеру N-вінілпіролідону з вініловим спиртом та протизапального препарату амізону на процеси біодеструкції in vitro. Показано, що присутність амізону надає властивості стабільності до біодеструкції полімерним зразкам як у середовищі 199, так і у буферному розчині хімотрипсину. The influence of the content of copolymer N-vinylpyrrolidone with vinyl alcohol and anti-inflammatory agent amizonum on biodegradation processes in vitro was determined. It is shown the presence of amizonum improves sustainability of polymer to biodegradation process in both medium 199 and the chymotrypsin buffer solution.

Опис

Ключові слова

біодеструкція, блок-кополіуретан, кополімер N-вінілпіролідону з вініловим спиртом, протизапальний препарат амізон, biodegradation, bloc-copolyurethane, copolymer of N-vinylpyrrolidone with vinyl alcohol, anti-inflammatory agent amizonum, кафедра харчової хімії

Бібліографічний опис

Мазур, Л. М. Дослідження біодеструкції полімерного матеріалу / Л. М. Мазур, І. В. Попова, С. І. Шульга // Актуальні проблеми хімії і хімічної технології : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21 – 23 листопада 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – 175-176.