Розробка комп’ютерно-інтегрованої системи управління молочним виробництвом з підсистемою контролю якості приготування згущеного молока

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління, приготування згущеного молока, мікропроцесорний контролер Schneider Electric, схема автоматизації, принципові схеми регулювання, preparation of condensed milk, Schneider Electric microprocessor controller, automation scheme, basic regulation schemes

Бібліографічний опис

Моренець, В. Є. Розробка комп’ютерно-інтегрованої системи управління молочним виробництвом з підсистемою контролю якості приготування згущеного молока : кваліфікаційна робота ... магістра : 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології / Володимир Євгенович Моренець ; наук. керівник Ярослав Володимирович Смітюх. – Київ, 2024. – 83 с.