Побудова бази знань з використанням онтологій для функціонування експертної системи на основі прецедентного підходу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглядається побудова бази знань з використанням онтологій для функціонування експертної системи на основі прецедентного підходу. Building the knowledge base using ontologies for the functioning of the expert system on the basis of the precedent approach is considered.

Опис

Ключові слова

експертна система, онтологія, expert system, ontology, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Проскурка, Є. С. Побудова бази знань з використанням онтологій для функціонування експертної системи на основі прецедентного підходу / Є. С. Проскурка // Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у xxi столітті : матеріали 79-ої міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2 - 3 квітня. – К .: НУХТ. – 2013 . – С. 563-564.