Спосіб отримання сушеного напівфабрикату з картоплі зі зниженим вмістом крохмалю (Патент на корисну модель № 112221)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб отримання сушеного напівфабрикату з картоплі зі зниженим вмістом крохмалю, який передбачає сортування, калібрування, миття, інспекцію картоплі, очищення та доочищення, різання, бланшування та охолодження, сульфітацію, сушіння до вмісту вологи 6-8 %, інспекцію, дозування, упакування, зберігання, який відрізняється тим, що як сировину використовують сорти картоплі з вмістом крохмалю 11-15 %, різання підготовленої сировини проводять на пластинки товщиною 1-1,5 мм та направляють на двократне вимочування у воді при температурі 50-70 °C протягом 10-30 хвилин кожне, при співвідношенні картоплі й води 1:3 - 1:5, потім картоплю заливають водою у співвідношенні 1:3 - 1:5 та знижують рН середовища до 4,5-6,0 за допомогою органічних кислот і проводять гідроферментативну обробку амілолітичнимиферментними препаратами протягом 1-4 годин, після чого проводять бланшування 1-2 хвилини у розчині ізоаскорбінату натрію концентрацією 0,01-0,1 % при температурі 95-98 °C та охолодження з витримуванням у розчині аскорбінової кислоти концентрацією 1,0-10,0 % протягом 1-30 хвилин при температурі 4-24 °C і сушать, підтримуючи температуру картоплі у межах 30-60 °C. Method of semi dried potatoes with a low starch content, which includes sorting, sizing, cleaning, inspection potatoes, cleaning and refining, cutting, blanching and cooling sulfitization drying to a moisture content of 6-8%, inspection, dispensing, packaging and storage wherein that is used as raw potato varieties with starch content of 11-15%, cutting materials prepared spend at 1-1.5 mm thick plate and sent to the double soaking in water at a temperature of 50-70 ° C for 10-30 minutes each, with a ratio of potatoes and water 1: 3 - 1: 5, then pour the potatoes with water in a ratio of 1: 3 - 1: 5 and lower the pH to 4,5-6,0 using organic acids and spend hidrofermentatyvnu processing amylase enzyme preparations for 1-4 hours, then spend 1-2 minutes of blanching solution izoaskorbinatu sodium concentration of 0.01-0.1% at a temperature of 95-98 ° C and cooling of aging in a solution of ascorbic acid concentration 1,0-10 0% for 1-30 minutes at 4-24 ° C and dried potatoes maintaining the temperature within 30-60 ° C.

Опис

Ключові слова

картопля рання, сушіння, вимивання, фермент, лимона кислота, аскорбінова кислота, early potatoes, drying, wash, enzyme, lemon acid, ascorbic acid, кафедра технології консервування

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель 112221 UA, А23L 19/12. Спосіб отримання сушеного напівфабрикату з картоплі зі зниженим вмістом крохмалю / Г. М. Бандуренко, О. С. Бессараб, Т. М. Олійник, Т. М. Купріянова, М. Г. Писарєв. – № u 2016 05474 ; заявл. 20.05.2016 ; опубл. 12.12.2016, Бюл. № 23.

Зібрання