Теоретичні та прикладні основи формування дестинацій винного туризму

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено теоретико-методологічні основи дестинацій винного туризму. Проаналізовано досвід країн Європи, Америки та Азії у формуванні центрів винного туризму. Представлено стан та перспективи розвитку винного туризму в Україні. Розкрито сучасні технології маркетингового комплексу винного туризму. The theoretical and methodological foundations of wine tourism destinations are investigated. The experience of European, American and Asian countries in the formation of wine tourism centers has been analyzed. The state and prospects of development of wine tourism in Ukraine are presented. The modern technologies of marketing complex of wine tourism are revealed.

Опис

Ключові слова

вино, винний туризм, дестинації винного туризму, wine, wine tourism, destinations of wine tourism, кафедра туристичного та готельного бізнесу

Бібліографічний опис

Басюк, Д. І. Теоретичні та прикладні основи формування дестинацій винного туризму : монографія / Д. І. Басюк // Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г. - 2014. –272 с.