Спосіб виробництва вітамінізованого соусу (Патент на винахід № 112157)

Ескіз недоступний

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб виробництва вітамінізованого соусу, який включає миття, інспекцію фруктової сировини, її протирання, змішування з цукром, уварювання, фасування, закупорювання й стерилізацію, який відрізняється тим, що фруктову та морквяну сировину окремо подрібнюють в атмосфері пари при температурі 110-130 °C, потім отриману м'язгу змішують з водою у співвідношенні 1:3…1:3,5 з додаванням органічних кислот у кількості 1-3 % й суміш гідролізують при температурі 85-98 °C протягом 1-2 годин, а після протирання масу концентрують під вакуумом до вмісту сухих речовин 10-12 %, змішують у співвідношенні 1:10-10:1, додають 10-12 % фруктового пюре, 10-12 % фруктового соку, уварюють під вакуумом при температурі 50-60 °C, в кінці уварювання додають екстракти прянощів, каротиновмісний моркв’яний порошок у кількості 1-3 % та аскорбінову кислоту у кількості 0,1-1,0 % до маси готового продукту, а перед фасуванням підігрівають до температури 80-85 °C. The method of producing fortified sauce that includes washing, fruit inspection of raw materials, wiping it, mixing with sugar, boiling, filling, sealing and sterilization, characterized in that the raw fruit and carrot separately pulverized in an atmosphere of steam at a temperature of 110-130 ° C, then received squash mixed with water at a ratio of 1: 3 ... 1: 3.5 with the addition of organic acids in an amount of 1-3% and the mixture is hydrolysed at a temperature of 85-98 ° C for 1-2 hours, and after wiping concentrated mass under vacuum to a dry matter content of 10-12%, mixed in a ratio of 1: 10-10: 1, add 10-12% fruit puree, 10-12% fruit juice, boiled under vacuum at a temperature of 50-60 ° C, at the end add boiling extracts of spices, Carrot karotynovmisnyy powder in an amount of 1-3% and ascorbic acid in an amount of 0.1-1.0% by weight of the finished product before packing and heated to a temperature of 80-85 ° C.

Опис

Ключові слова

фруктовий соус, вітамінізація, гідроліз, уварювання, пюре, сік, морквяний порошок, fruit sauce, fortification, hydrolysis, boiling, puree, juice, carrot powder, кафедра технології консервування

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель. 112157 UA, А23L 23/00. Спосіб виробництва вітамінізованого соусу / Бандуренко Г. М., Бессараб О. С., Левківська Т. М., Лехнівська С. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 2016 04754 ; заявл. 28.04.2016 ; опубл. 12.12.2016, Бюл. № 23.

Зібрання