Оптимізація структури фінансових ресурсів підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Будь-яке підприємство повинно мати таку кількість фінансових ресурсів, які б створили передумови для забезпечення стабільного процесу виробництва, отримання прибутку, постійного зростання та розширення. Any company must have the financial resources that would have created the preconditions for sustainable production process, profit, constant growth and expansion.

Опис

Ключові слова

фінансові ресурси, прибуток, процес виробництва, financial resources, profit, production process, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Баранюк, В. Оптимізація структури фінансових ресурсів підприємства / Вікторія Баранюк, Василь Мартиненко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – Ч. 3. – С. 357-358.