Пневмоциліндр з фіксацією штока (Патент України на корисну модель № 97220)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Корисна модель належить до галузі машинобудування та стосується пневмоприводів, зокрема пневмоциліндрів зворотньо-поступальної дії, і призначений для реалізації зворотньо-поступального руху в різноманітних приводах і обладнанні. The invention relates to the field of mechanical engineering and pneumatic concerns, including Pneumatic Reciprocating actions designed to implement and reciprocating motion in a variety of drives and equipment

Опис

Ключові слова

пневмоциліндр, шток, поршень, стиснене повітря, piston, рneumatic, rod, compressed air, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Патент України на корисну модель №97220 МПК (2015.01) F15В 15/00 Пневмоциліндр з фіксацією штока / Волчко А. І., Гавва О. М., Захаревич В. Б., Волчко А. А., Костін В. Б., Мироненко С. М. - № u201407139 ; заяв. 24.06.2014 ; опубл. 10.03.2015, Бюл. № 5. – 3 с.

Зібрання