Можливості підвищення технологічності сировини для виробництва комбінованих шинкових консервів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Стаття присвячена розробленню технологій нових видів шинкових консервів у виробництві яких поряд з основною м’ясною сировиною, м’ясом птиці, може бути використане ексудативне м’ясо зі зміненим рН і таке, що піддавалось заморожуванню, зі збереженням стабільності якісних показників шинкових консервів у відповідності з вимогами діючих нормативних документів. The article is devoted the development technologies of new types of canned ham food in which production along with the main raw materials, poultry meat, can be used exudative meat with altered pH and such that the freeze was subjected, maintaining the stability of quality indicators ham canned food according to requirements of existing normative documents.

Опис

Ключові слова

обводнення, стабілізаційні гелі, шинкові консерви, ексудативне м’ясо, watering, stabilizing gels, ham canned food, exudative meat, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Пасічний, В. М. Можливості підвищення технологічності сировини для виробництва комбінованих шинкових консервів / В. М. Пасічний // М’ясний бізнес. - 2007. - № 8. - С. 92-94.

Зібрання