Колонний масообмінний апарат циклічної дії (Патент на корисну модель № 139228)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Авторами запропоновано колонний масообмінний апарат циклічної дії, що містить корпус, в якому розміщені тарілки з контактними елементами, і клапани, що закріплені на рухомих тягах, з’єднаних з приводними механізмами, які рухають тяги вверх і вниз через заданий проміжок часу, а клапани почергово синхронно відкривають і закривають переливні отвори парних і непарних за порядком розташування тарілок при безперервній подачі в колону пари та рідини. Згідно корисної моделі на клапанах розміщені контактні елементи, так, як і на полотні тарілки, вільний переріз тарілки становить 2-20 %, а співвідношення площі перерізу переливного отвору до сумарної площі отворів контактних елементів від 2:1 і більше забезпечує перелив рідини в момент відкривання переливних отворів через ці отвори і отвори контактних елементів.Конструкція колонного масообмінного апарата, що пропонується, дозволяє збільшити вільний переріз тарілок на 15-20 % в порівнянні з прототипом через відсутність гідрозатворів і оснащення клапанів контактними елементами, розміщеними, як і на полотні тарілки. Технічне рішення спрощує конструкцію апарата, дозволяє зменшити його собівартість, скоротити питому витрату гріючої пари до 30 % і виключити повздовжнє перемішування рідини на суміжних тарілках під час її переливу.Технічний результат у використанні корисної моделі полягає у підвищенні ефективності масообміну між рідиною і парою на тарілках колонного апарата, зменшенні його собівартості, питомої витрати гріючої пари і збільшенні пропускної здатності апарата по парі та рідині.

Опис

Ключові слова

ректифікація, тарілки, клапани, масообмін, рідина, пара, rectification, plates, valves, mass transfer, liquid, steam, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Патент 139228 UA, МПК В01D 3/30 (2006) Колонний масообмінний апарат циклічної дії / Булій Ю. В., Дмитрук А. П., Дмитрук П. А. – № u 201906569 ; заявл. 12.06.2019 ; опубл. 26.12.2019 ; Бюл. № 24, 2019 р.

Зібрання