Про розв’язування трьох типів задач з параметрами на ЗНО

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглянуто основні типи завдань з параметрами на ЗНО, та запропоновано способи їх розв’язання. The article considers the main types of problems with parameters for external evaluation, and suggests ways to solve them.

Опис

Ключові слова

область визначення функції, function definition area, параметр, графічний метод, parameter, graphical method, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Листопад, В. В. Про розв’язування трьох типів задач з параметрами на ЗНО / В. В. Листопад, О. К. Мазур // Математика в рідній школі. – 2019. – № 7–8 (210). – С. 22–26.

Зібрання