Страхування як елемент фінансово-економічної системи безпеки продовольчого ринку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У результаті дослідження встановлено, що найбільш важливими при побудові даної функціональної взаємодії є визначення таких елементів, концептуальні підходи до визначення та характеристики страхування та безпеки продовольчого ринку, принципи формування, механізм реалізації, ключові загрози та напрями їх подолання. Крім цього, встановлено, що вплив страхування на показники безпеки продовольчого ринку (частка експорту та частка імпорту продуктів харчування) є різним для України і для вибраних для дослідження іноземних країн. As a result of the study, it was established that the most important in building this functional interaction are the definition of such elements, conceptual approaches to the definition and characteristics of food market insurance and safety, principles of formation, implementation mechanism, key threats and ways to overcome them. In addition, it was established that the impact of insurance on food market safety indicators (the share of exports and the share of food imports) is different for Ukraine and for the foreign countries selected for the study.

Опис

Ключові слова

страхування, продовольча безпека, фінансово-економічна безпека, витрати на страхування, кафедра фінансів, insurance, food security, financial and economic security, insurance costs

Бібліографічний опис

Арич, М. І. Страхування як елемент фінансово-економічної системи безпеки продовольчого ринку / М. І. Арич, А. Г. Олексин // Фінансова політика держави і господарюючих суб'єктів: коеволюція та синергетичний ефект : кол. монографія. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. – С. 197-211